Station Information Service


Information desired

Output format

Network CodeStation CodeLongitudeLatitude
HEHEF+023.6643+68.4062
HEJOF+031.3092+62.9187
HEKAF+026.3061+62.1115
HEKEF+024.8670+62.1667
HEKEV+027.0036+69.7565
HEKIF+020.8040+69.0432
HEKPF+022.0704+61.8337
HEKU6+029.8907+66.0255
HEMEF+024.3958+60.2172
HENIF+027.8103+63.3900
HEOUF+024.7314+64.3673
HEPVF+025.8590+60.5453
HERAF+021.7646+61.0224
HERMF+029.9318+64.2175
HERUF+028.9497+61.4247
HESUF+026.1474+62.7194
HETOF+024.3320+66.0777
HEVAF+022.6683+63.0471
HEVJF+027.5550+60.5388
HEVRF+029.6090+67.7480